Rooster van aftreden raad van toezicht

In dit document wordt de samenstelling van de raad van toezicht en het rooster van aftreden beschreven. Dit document behoort bij reglement raad van toezicht